OŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZWROTU TOWARU

..............................(miejscowość), dnia.......................

 

 

 

...................................................

...................................................

...................................................

dane składającego oświadczenie

(wypełnić literami drukowanymi)

 

 

 

 

BODY FAN

Inflancka 25/158

91-852 Łódź

 


OŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZWROTU TOWARU

 

Niniejszym oświadczam, iż powołując się na punkt VII regulaminu zakupów

zwracam w stanie niezmienionym model (nazwa modelu)..…....................................................................................................

z zamówienia nr ….............................., które otrzymałem w dniu ….............................................


Przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony na adres w/w Sklepu w dniu........................................................ przesyłką rejestrowaną.

Proszę o zwrot kwoty...................zł(słownie: ..............................................................)

na konto nr ….................................................................................................................
 

.........................................................

podpis konsumenta