Wzór formularza odstąpienia od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od umowy można wypełnić poniższy formularz.

Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tutaj: Formularz odstąpienia od umowy

 

BODY FAN Izabela Wibig

ul. Inflancka 25/158

91 - 852 Łódź

E-mail: biuro@bodyfan.pl

Tel: 660 596 391

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dotyczy zamówienia nr ………

(Formularz prosimy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko ………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

Tel. Kontaktowy ………………………………………………..……….…………………………………………………………………………………

Adres (ulica nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość) ………………………………………………………………………………………

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………….

Odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

 

Lp.

 

Nazwa produktu

 

Rozmiar/Kolor

 

Ilość

 

Cena brutto

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Zwrotu płatności proszę dokonać:

□ takim samym sposobem zapłaty, jakiego użyłem do zapłaty za zakupiony towar

□ na podany rachunek bankowy (prosimy o podanie numeru rachunku składającego się 26 cyfr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ przekazem pocztowym na adres: …………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                      (Data i podpis)

 

Informacje dodatkowe:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres Sprzedawcy: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź lub drogą elektroniczną na adres: biuro@bodyfan.pl

  1. Zwrot towaru należy dokonać na adres: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158, 91-852 Łódź w terminie 14 dni, od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.

  2. Odsyłany towar prosimy zabezpieczyć na czas transportu w taki sposób, by nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.

  3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, co oznacza, iż koszty związane z odesłaniem towaru, należytym zapakowaniem towaru stanowią koszt Konsumenta.

  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy